วันพฤหัสบดี ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2563[ คำแนะนำ ] [ กลับหน้าหลัก ]
::รายละเอียดการจ่ายเงินเดือน กรมปศุสัตว์::

ข้อมูลรายบุคคล (ข้าราชการ / ลูกจ้างประจำ)

ข้อมูลรายบุคคล (ข้าราชการบำนาญ)

ข้อมูลรายบุคคล (บำเหน็จลูกจ้างรายเดือน)

ข้อมูลรายบุคคล (พนักงานราชการส่วนกลาง)

ข้อมูลรายบุคคล (พนักงานเงินทุน)

ข้อมูลรายบุคคล (ลูกจ้างชั่วคราวเงินฝากค่าที่พักสัตว์)

ข้อมูลรายบุคคล (ลูกจ้างประจำเงินทุนหมุนเวียน)

ข้อมูลระดับหน่วยงาน

คำแนะนำ


ระบบตรวจสอบรายละเอียดเงินเดือน
พัฒนาเว็บไซต์ โดย : กองคลัง และศูนย์สารสนเทศ กรมปศุสัตว์
Copyright 2005 Finance Division And IT Center. Department of Livestock Development . All right reserved.

สอบถามข้อมูล และการกำหนดสิทธิ์ในการเข้าใช้งานระบบ ติดต่อ ฝ่ายเงินเดือน กองคลัง กรมปศุสัตว์ โทร. 0-2653-4444 ต่อ 1626 E-mail : gfmis@dld.go.th